• Göteborgs första internationella kammarmusikfestival

   
  Efter att klarinettisten Karin Dornbusch under tolv år framgångsrikt lett Båstad Kammarmusikfestival, kontaktades hon av entreprenören Bob Kelly som hade en idé om att starta en internationell kammarmusikfestival på Röda Sten Konsthall i Göteborg.

   

  En styrelse bestående av bland andra musikprofilerna Paula af Malmborg Ward, Daniel Berg och Tobias Granmo bildades. Efter intensivt arbete öppnade FRONTSIDE – Gothenburg International Chamber Music Festival i januari 2019 med nyskapande konsertprogram i spännande miljöer. Det spelades konstmusik från olika epoker, välkända och helt nyskrivna verk varvades med inslag av folkmusik och fri improvisation. Unga och gamla blandades både på scen och i publiken. Det lyssnades, tittades, pratades och gjordes upptäckter. Skutan var sjösatt.

  Nu fortsätter resan! Vi spejar mot vart och ett av de fyra väderstrecken under festivalens fyra första år.

   

  Med 2019 års tema, m/s Transatlantic, vände vi blickarna västerut. En röd tråd av amerikansk och amerikanskt inspirerad musik löpte genom festivalen. Inspirationen var de stora amerikabåtarna och utvandringen till USA under 1800- och 1900-talen. Temat kopplade även till dagens situation där människor tvingas leva i flykt och skapa ett nytt liv i ett nytt land.

   

  Under 2020 är temat Österut. Nu är det Ostindiska Kompaniets resor till Asien på 1700-talet som slår an tonen. Under festivalen framförs både äldre och nutida musik av europeiska och asiatiska tonsättare som på olika sätt har inspirerats av varandras musiktraditioner.

   

  När Göteborg firar 400-årsjubileum 2021 vänder FRONTSIDE stäven norrut under temat Direction 57° North. Då presenteras musik av svenska tonsättare, framförallt från Göteborg, men även musik från de länder som har haft stort inflytande på Göteborgs utseende och grundande som bl a Holland, Tyskland, Estland, Skottland och England.

   

  2022 bärs FRONTSIDE söderut av en varm bris i temat Sydliga vindar. Här hämtar vi inspiration från Italien, Portugal, Spanien och Sydamerika.

   

  Att visa upp den stora bredd av musik som kammarmusikformen rymmer är ett av festivalens syften. Den vill både värna om den västerländska musiktraditionen och vara med och skapa nytt. Det allra viktigaste är dock att glädja människor från olika generationer och från olika länder. Vi vill förgylla livet med musik från när och fjärran och med musikens hjälp bidra till att bygga broar mellan människor.

  Det finns ett ordspråk: Där orden tar slut tar musiken över. Kanske är detta viktigare nu än någonsin förr!

   

  Och som Bob Kelly sa när han fick frågan "Varför starta en musikfestival?"

   

  – "Because it’s a joy!"

   

 • Vår publik

   


  Festivalen vänder sig till musiklyssnare i alla åldrar som vill vidga sina vyer. Genom happenings, installationer, stumfilm med musik och cross-overkonserter hoppas vi locka personer som normalt inte lyssnar på kammarmusik. Ett av festivalens arrangemang riktar sig särskilt till barn och barnfamiljer.