• Tema 2021

    Temat är Frontside light- Let the music sound! Det handlar om musikens kraft att överleva i alla möjliga situationer sedan urminnes tider. Programmets breda mångfald av kammarmusik med musik från 1600-talet fram till helt nyskrivet är beviset! I typisk Frontside-anda kan vi naturligtvis inte hålla oss borta från våra spektakulära inslag.....Paula af Malmborg Ward är i sitt esse då hon uruppför Buteljernas tid, andra satsen ur Portersviten. Paula har suttit nere i restaurangen Porter Pelles porterkällare "Carnegie Hål" och skrivit direkt för det gamla piano som står där. Med restaurangägare Björn Lager som assistent har hon radat upp porterflaskor i kronologisk ordning och bildat tonserier efter komplexa uträkningar av årgångar och storlekar. Palle Dahlstedt bistår med elektroniska klanger. Detta får inte missas! Det kompletta uruppförande med alla satserna ( med interagerande publik!) uruppförs sedan 2023 till Göteborgs 400 -års jubileum då bl a Skottland, England och Portern får extra uppmärksamhet.

     

    Ett av festivalens nyckelverk och starkt knutet till temat, är franske tonsättaren Olivier Messiaens Kvartett vid tidens ände som framförs fredagen den 15 januari, dvs på årsdagen då verket uruppfördes för exakt 80 år sedan. Messiaen som var djupt katolsk troende fullbordade ett av kammarmusikens mest fascinerande och känsloladdade verk under mycket svåra förhållanden som krigsfånge i Görlitz. Uruppförandet skedde i fånglägret den 15 januari 1941 för minst 400 krigsfångar och lägervakter. Messiaen själv och tre medfångar uruppförde kvartetten. Deras instrument var i uselt skick och saknade både tangenter, strängar och klaffar. Det måste ha varit kallt. Man kan knappt föreställa sig situationen. Messiaen mindes senare tillfället och sade: "Aldrig har jag blivit lyssnad till med så mycket uppmärksamhet och förståelse." Kvartettens klarinettist, Henri Akoka uttalade sig om verket: " Det är det enda jag vill minnas från kriget!"

  •