•  

   

   

   

   

   

  ÖSTERUT

 •  

   

  Göteborgs historia med Ostindiska Kompaniets resor till Asien och fjärran östern är en av inspirationskällorna till temat Österut. Vi uppmärksammar kolonialtidens problematiska sidor men fokus ligger på de positiva kulturella och musikaliska utbyten som har skett och fortfarande sker idag.

   

  Maurice Ravel, Claude Debussy, Alexander Glazunov och W. A. Mozart är exempel på europeiska tonsättare som har inspirerats av östliga kulturer och som vi kommer att höra under festivalen. Även nutida tonsättare från bl a Kina och Japan presenteras. Vi bjuder också in musiker som bidrar med folkmusik och fri improvisation vid sidan om och tillsammans med våra klassiska musiker. Vi är mycket glada att få presentera den flitigt anlitade kinesiske musikern Wu Wei, sedan länge bosatt i Berlin. Med sitt uttrycksfulla spel förför han publiken med exotiska klanger på det traditionella kinesiska instrumentet sheng (munorgel), både i traditionell kinesisk musik och i nutida konstmusik. Att höra honom i en specialversion av Claude Debussys Pagodes är något mycket udda.