•  

   

   

   

   

   

  m/s TRANSATLANTIC

 •  

   

  Festivalens tema 2019, m/s Transatlantic, har en koppling till Göteborgs läge med sina stora amerikabåtar och utvandringen till USA under 1800- och 1900-talen. En röd tråd av amerikansk musik, som påverkat europeisk konstmusik och vice versa, löper genom festivalen. Av olika skäl flyttade många europeiska musiker och tonsättare till USA: Stravinsky, Bartok, Korngold, Schönberg och många fler.

   

  Temat m/s Transatlantic kopplar även till dagens situation, där människor emigrerar och migrerar mer eller mindre frivilligt och hur det påverkar den kulturella och musikaliska utvecklingen.

   

   

 • Göteborgs första internationella kammarmusikfestival

   

   

  Efter att klarinettisten Karin Dornbusch under tolv år framgångsrikt lett Båstad Kammarmusikfestival, tog entreprenören Bob Kelly kontakt med Karin med idén om en internationell kammarmusikfestival på Röda Sten Konsthall i Göteborg.

   

  En styrelse bestående av bl.a. musikprofilerna Paula af Malmborg Ward, Daniel Berg och Tobias Granmo bildades.

   

  Efter intensivt arbete startar vi nu Göteborgs första internationella kammarmusikfestival, FRONTSIDE, med nytänkande och innovativa konsertprogram.

   

  Vi börjar med en festivalhelg 2019, utökar festivalen 2020, och år 2021 vid Göteborgs 400- årsjubileum bygger vi festivalen i full skala.

   

  Vi är mycket glada över att Göteborgs stad, Kulturrådet, Göteborg o C:o, Barbro Osher Pro Suecia Foundation, Freunde des Henschel Quartetts zur Förderung der Kammermusik e.V, Bob Kelly, Röda Sten Konsthall samt Kultur i Väst stöttar initiativet.

   

  Nu hoppas vi att du lockas att komma. Tipsa, dela, sprid gärna! :) Du bidrar på detta sätt stort till att denna festival får en bra start och når en intresserad publik!

   

  Varmt välkommen!

   

   

 • Vår publik

   


  Festivalen vänder sig till musiklyssnare i alla åldrar som vill vidga sina vyer. Genom happenings, installationer, stumfilm med musik och cross-overkonserter hoppas vi locka personer som normalt inte lyssnar på kammarmusik. Två av festivalens arrangemang riktar sig särskilt till barn och barnfamiljer.