•  

   

   

   

   

   

  TEMA ÖSTERUT

 • Göteborgs historia med Ostindiska Kompaniets resor till Asien är en av inspirationskällorna till temat Österut. Vi uppmärksammar kolonialtidens problematiska sidor men fokus ligger på de positiva musikaliska utbyten som har skett och fortfarande sker idag.

  Under festivalen framförs både äldre och nutida musik av europeiska tonsättare som te x Claude Debussy, Maurice Ravel, Franz Schubert, Jenny Hettne, Klaus Hinrich Stahmer m fl som alla på olika sätt har inspirerats av östliga kulturer. Vi presenterar nutida musik med influenser från både västerländsk och österländsk musiktradition av bl a välkända Tan Dun från Kina och Soo Yeon Lyuh från Korea.

  Vi är även mycket stolta att få uruppföra två purfärska verk av två kinesiska tonsättare som båda tidigare har studerat komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Lei Feng Johanssons nya kvartett för sheng, klarinett, cello och slagverk ”Dream of the Far East” och Leilei Tians Duo för violin och marimba ”The Butterthief”. Det senare verket som uruppförs på barnkonserten är inspirerat av den indiska mytologin om Krishna och handlar om föräldrars villkorslösa kärlek till ett barn.

   

  Till årets festival välkomnar vi särskilt sydkoreanska stråkkvartetten Esmé Quartet som gästar Sverige för första gången, Wu Wei med sin fascinerande kinesiska munorgel sheng som han bl a presenterar på en unik konsert på skeppet Ostindiefararen Götheborg, samt harpisten Çağatay Akyol som hänför med bl a folkmusik från Anatolien.

  Artistlistan är på högsta internationella nivå och vi ser fram emot färgrika konserter med oförglömliga musikupplevelser!